2011/02/28

Ochotnicy

Na poligonie w Czarnem 52 kandydatów na żołnierzy, czyli tak zwanych elewów z Nieetatowego Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej, zdaje egzaminy końcowe ze szkolenia podstawowego. Zdanie egzaminu końcowego jest warunkiem ukończenia tak zwanego szkolenia podstawowego, który uprawnia do dalszej edukacji. Co otwiera drogę do zawodowego wojska. 

fot. Daniel Frymark